Ochrona Danych Osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Auto – Handel – Centrum Krotoski – Cichy spółka jawna z siedzibą w Wysogotowie.

  2. Zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane przez Auto – Handel – Centrum Krotoski – Cichy spółka jawna w celu zbierania statystycznych informacji demograficznych oraz w celach kontaktowych, w szczególności zaś przedstawienia oferty handlowej oraz wysyłania cyklicznego newslettera.

  3. Zgromadzone dane osobowe mogą być przez Auto – Handel – Centrum Krotoski – Cichy spółka jawna udostępniane jej partnerom handlowym oraz podmiotom wchodzącym w skład tej samej grupy kapitałowej co administrator danych osobowych w rozumieniu wskazanym w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

  4. Zgromadzone dane osobowe mogą być przez Auto – Handel – Centrum Krotoski – Cichy spółka jawna udostępniane również przedsiębiorstwom świadczącym na rzecz Auto – Handel – Centrum Krotoski – Cichy spółka jawna oraz podmiotów wskazanych w punkcie trzecim usługi ubezpieczenia.

  5. Zgromadzone dane osobowe mogą być przez Auto – Handel – Centrum Krotoski – Cichy spółka jawna udostępniane również podmiotom publicznoprawnym na podstawie obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych w celu ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub żądania zaprzestania przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych osobowych korzystając z adresu e-mail: ado@krotoski-cichy.pl.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.